U bevindt zich hier: Heide Schapen  

HEIDE SCHAPEN
 

Het Drents Heideschaap

Het Drents Heideschaap is het oudste schapenras van het vaste land van West-Europa.

Het Drents Heideschaap is in staat te leven op schrale heidegronden.
In de vorige eeuwen hebben heideschapen een belangrijke bijdrage geleverd aan de verbetering van de landbouwgronden. De mest die in de schaapskooi verzameld werd, werd vermengd met heideplaggen.
Hiermee werd het akkerland bemest. Zonder schapenmest was akkerbouw in die tijd praktisch onmogelijk.

De functie die het heideschaap altijd al had is bewaard gebleven, namelijk het in stand houden van de heidegebieden. Wanneer een heidegebied niet wordt begraasd verandert het in een grasvlakte en/of bos.
Om deze reden laat men vaak heideschapen op deze gebieden grazen.Het Schoonebeeker Heideschaap

In de provincie Drente komt naast het Drents Heideschaap ook het Schoonebeeker Heideschaap voor.
Dit ras is genoemd naar de plaats Schoonebeek.
Waarschijnlijk is de Schoonebeeker ontstaan uit het Bentheimerschaap, dat direct over de grens in Duitsland op de heidevelden werd gehouden.

Het economisch belang van de Schoonebeeker voor de schapenhouderij ontstond toen de kunstmeststoffen hun intrede deden. De voedselarme gronden werden vruchtbaarder en het schrale Drents Heideschaap moest plaats maken voor de grotere Schoonebeeker. De bloei duurde maar kort, want al snel werd de Schoonebeeker verdrongen door modernere rassen.

De Schoonebeeker moet gezien worden als een ras dat is ontstaan tijdens de overgangsfase van schrale heidegebieden naar vruchtbare weidegronden.
Voor gebieden met schrale heidevelden, schrale graslanden en boomopslag is dit ras uiterst geschikt.Het Veluws Heideschaap

Het Veluws Heideschaap is het meest verwant aan het Kempisch Heideschaap. De oorsprong ligt op de Veluwe tussen Apeldoorn en Harderwijk, rond Ede en Barneveld en in Utrecht, Noord Brabant en Overijssel, waar het werd gehouden in kudden van 70 tot 100 ooien.
In 1960 was het ras vrijwel uitgestorven. Aandacht voor het behoud van biodiversiteit betekende voor dit ras een opbloei.

Inmiddels zijn er, dankzij de inzet van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen weer grote kudden te bewonderen.
Zij dienen voor begrazing van natuurterreinen om ongewenste opslag te voorkomen.


 

Drents Heideschaap